طراحی مولتی روتور و فریم طلیعه

امروزه مهمترین دغدغه برای صنایع مادر و اساسی کشور نظارت و تهیه نقشه های هوایی از تاسیسات، مسیرها و دیگر نیازها در کمترین زمان، بالاترین کیفیت با کمترین هزینه است. محدودیت های پروازی و هزینه های سنگین ناشی از تعمیر و نگهداری پرنده های بال ثابت موجب شد که کشورهای توسعه یافته جهت رفع سریع نیازهای اساسی خود از پرنده های بال ثابت به مولتی روتورها تغییر جهت داده و سعی در استفاده بیشتر از این وسایل پرنده جهت پاسخ گویی به نیازهای خود کرده اند. با توجه به پیشرفت های روزافزون فناوری و تکنولوژی در این نوع ربات های پرنده و کاربردهای بی شمار آن ها از قبیل صنعتی، تجاری، سرگرمی و … نیاز به ورود در این عرصه و آشنایی با این علم محرز گردید.

در همین راستا تیمی از رشته های مختلف دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول تشکیل شد. این پروژه در دو فاز :

۱- طراحی و ساخت مولتی روتور بر پایه اصول سیکل طراحی

۲-طراحی فریم و محافظ پره ها و باز طراحی سیکل طراحی

تعریف شده است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به قسمت مقاله ها مراجعه شود.