پهپاد کارونا

پهپاد کارونا براساس دانش بومی دانشجویان دانشگاههای جنوب کشور جهت تصویربرداری و حفاظت از منابع طبیعی ساخته و آماده بهره برداری گشت.

مشخصات فنی :

پهپاد طول بال : ۲.۳ متر

وزن برخاست : ۱۰ کیلوگرم

نوع موتور: الکتریکی

مداومت پروازى : ٢ ساعت

  • نام محصول : پهپاد كارونا
  • سال تولید : 2016
  • طراح : دانشجويان دانشگاههاي جنوب کشور
  • دسته بندی :
  • TAGS