طراحى خودرو

طراحی صنعتی به عنوان یک هنر تاثیر گذار در صنعت و پل ارتباط دهنده میان صنعت و هنر مى باشد. پیاده سازى روش های خلاقانه در طراحی و ایجاد فرم های نوآورانه در دنیاى طراحى صنعتى خصوصا بخش طراحى خودرو یکى از دلایل موفقیت کمپانى هاى خودرو مى باشد. در واقع دیزاین یا طراحی خودرو شامل بازه وسیعی از دانش زیبایی شناسی، مهارت طراحی و اصول علم و مبانی طراحی خودرو است.

  • نام محصول : طراحى خودرو
  • سال تولید : 2019
  • نوع خدمات : مادام العمر و بلند مدت براى علاقمندان به دنياى طراحى
  • طراح : دانش پژوهان دوره هاى حرفه اى طراحى
  • دسته بندی :
  • TAGS